Ett komplett
borrföretag i Sollefteå

Hemsidan är under renovering

Vi ber om ursäkt för röran.
Kontakta oss gärna om du har några frågor. Du hittar personalen på sidan Kontakt.

Läs mer om oss i vår interaktiva broschyr!

Verksamhetsområden


Gruvor

TSB verkar inom gruvindustrin och erbjuder kärnborrning för utvärdering av borrkärnor samt hammarborrning av mediahål för försörjning av vatten, luft och el inom gruvområdet.

Dammar

Vi utför dammsäkerhetsåtgärder genom borrade undersökningshål i landets jorddammar för utvärdering kring vilken metod som är lämpligast. Med hjälp av instrumentering säkrar TSB möjligheten till bevakning och erbjuder även vidare åtgärder såsom vertikaldränering.

Kraftverk

TSB erbjuder kärnborrning för undersökning av hälsa och status på våra kraftverk. Vi borrar inför instrumentering, injektering, dränagehål samt stakarmering med kompletterande tjänster från våra samarbetspartners.

Vindkraft

Från vindkraft till förnybar energi. Vid byggnation av vindkraftverk bistår TSB med förankringsborrning inför stakarmering av fundamenten ner i berget. Miljö och terräng ställer i dessa parker även olika krav på metoder och lösningar för kabeldragning, djupjordning, injektering och geoenergi.

Infrastruktur

I takt med utveckling av samhället och högt ställda krav på effektiva metoder står TSB redo med lösningar anpassade för ändamålet. Vi utför borrning för grundläggning, djupgrundläggning, djupjordning, fundamentering, grundvattensänkning, avloppsledning & kabeldragning.

Fastigheter

För offentliga fastigheter erbjuder TSB hållbara och effektiva lösningar genom Geoenergi med förnybar värme samt kyla. Vi hjälper även till med schaktfria lösningar för ny avlopps- eller vattenledning direkt in i fastigheten utan åverkan på den omkringliggande marken.

Behöver du hjälp med något annat?

Kan det vara så att det finns övriga funderingar kring lösningar och metoder eller så kanske du inte hittat de du söker? Slå oss en signal så hjälper vi gärna till!

Adress

TSB Borrentreprenad AB
Långgatan 5
881 33 SOLLEFTEÅ