Verksamhetsområden


Gruvor

TSB verkar inom gruvindustrin och erbjuder diamantborrning för utvärdering av borrkärnor samt hammarborrning av mediahål för försörjning av vatten, luft och el inom gruvområdet.


Dammar

Vi utför dammsäkerhetsåtgärder genom borrade undersökningshål i landets fyllnadsdammar för utvärdering kring vilken metod som är lämpligast. Med hjälp av instrumentering säkrar TSB möjligheten till bevakning och erbjuder även vidare åtgärder såsom vertikaldränering.

Kraftverk

TSB erbjuder diamantborrning för undersökning av hälsa och status på våra kraftverk. Vi borrar inför instrumentering, injektering, dränagehål samt stakarmering med kompletterande tjänster från våra samarbetspartners.

Vindkraft

Från vindkraft till förnybar energi. Vid byggnation av vindkraftverk bistår TSB med förankringsborrning inför stakarmering av fundamenten ner i berget. Miljö och terräng ställer i dessa parker även olika krav på metoder och lösningar för kabeldragning, djupjordning, injektering och geoenergi.

Ledningsdragning

Vi erbjuder rörtryckning, JT-/AT- & styrd hammarborrning på önskat djup i alla förekommande material med stor precision. Metoden används för installation av olika typer av ledningar som VA-rör, fjärrvärme, el, & fiber. Tekniken är kostnadseffektiv och ger minimal påverkan på både miljön och markytan.

 

Fastigheter

För offentliga fastigheter erbjuder vi hållbara och effektiva lösningar genom Geoenergi med förnybar värme samt kyla. Vi utför även borrning av filterbrunnar för storskalig nedkylning av fastigheter samt för nyttjande av grundvatten vid anläggning av vattentäkter.

Övriga frågor kring lösningar och metoder ?


Slå oss en signal så hjälper vi gärna till!

Adress

TSB Borrentreprenad AB
Långgatan 5
881 33 SOLLEFTEÅ