Vi erbjuder tjänster inom

Gruvindustrin

TSB verkar inom gruvindustrin och erbjuder diamantborrning för utvärdering av borrkärnor samt hammarborrning av mediahål för försörjning av vatten, luft och el inom gruvområdet.

Kontakt

dammar

Vi utför dammsäkerhetsåtgärder genom borrade undersökningshål i landets fyllnadsdammar för utvärdering kring vilken metod som är lämpligast. Med hjälp av instrumentering säkrar TSB möjligheten till bevakning och erbjuder även vidare åtgärder såsom vertikaldränering.

kraftverk

TSB erbjuder diamantborrning för undersökning av hälsa och status på våra kraftverk. Vi borrar inför instrumentering, injektering, dränagehål samt stakarmering med kompletterande tjänster från våra samarbetspartners.

vindkraft

Från vindkraft till förnybar energi. Vid byggnation av vindkraftverk bistår TSB med förankringsborrning inför stakarmering av fundamenten ner i berget. Miljö och terräng ställer i dessa parker även olika krav på metoder och lösningar för kabeldragning, djupjordning, injektering och geoenergi, där vi kan erbjuda våra tjänster.

Prospektering – RC-Borrning

RC-borrning är en borrmetod som främst används i samband med prospektering av mark för att veta vad berggrunden består av. Det borrkax från olika djup som borrningen genererar, blåses upp till markytan med hjälp av tryckluft och samlas upp i olika provtagningspåsar.

Metoden är kostnadseffektiv och ger stor mängd material för vidare analys.

schaktfritt/styrd borrning

Vi erbjuder rörtryckning, JT-/AT- & styrd hammarborrning på önskat djup i alla förekommande material med stor precision. Metoden används för installation av olika typer av ledningar som VA-rör, fjärrvärme, el, & fiber. Tekniken är kostnadseffektiv och ger minimal påverkan på både miljön och markytan.

Kontakt

offentliga fastigheter

För offentliga fastigheter erbjuder vi hållbara och effektiva lösningar genom Geoenergi med förnybar värme samt kyla. Vi utför även borrning av filterbrunnar för storskalig nedkylning av fastigheter samt för nyttjande av grundvatten vid anläggning av vattentäkter.

privata hushåll – bergvärme

Bergvärme – Den hållbara lösningen för din fastighet med både värme och kyla.
Geoenergi, i folkmun kallat bergvärme, är den hållbara och lönsamma energilösningen som passar till de flesta fastigheter. Genom en anläggning med geoenergi kan du sänka dina energikostnader och få både förnybar värme och kyla till din fastighet. En funktion som gör geoenergin unik. Metoden förutsätter närhet till berg (max 30m) där brunnen skall borras. Vid fastigheter där avståndet ner till berg är större används metoden Augerborrning.

När en anläggning genom Augerborrning tas fram borras flertalet hål på 30-40m ner i jordlagret där energin sedan utvinns och omvandlas till förnybar värme och kyla.

Låt oss på TSB hjälpa er med ert energisystem!

Kontakt

privata hushåll – vatten

Friskt vatten är en förutsättning i ett fungerande hushåll. TSB:s kompletta brunnslösningar ger dig vattengaranti, oavsett väder och årstid. När allt är klart är det bara att vrida på kranen och njuta av ett glas vatten! Vi hjälper dig genom hela processen, från offert till återställd mark.

Kontakt

Övriga frågor kring lösningar och metoder ?


Slå oss en signal så hjälper vi gärna till!

Adress

TSB Borrentreprenad AB
Långgatan 5
881 33 SOLLEFTEÅ