Avlopp

Om du är husägare och har enskilt avlopp är du ansvarig för att avloppsanläggningen uppfyller dagens miljökrav.

Kommunen utför inspektioner av enskilda avlopp. Uppfyller anläggningen inte kraven behöver ombyggnation påbörjas innan årsskiftet 2017-2018.

Om du vet att ditt avlopp inte uppfyller kraven eller om du är osäker på hur det ligger till så är det hög tid att kolla upp det. En bra start är att prata med kommunen, men du kan även ringa oss för tips och råd. För att bygga avlopp krävs tillstånd från miljönämnden .

TSB AB utför anläggning av avloppsbrunnar och borrar brunnar för vatten. Vi kan hjälpa till med ansökningshandlingarna och tar fram offert på lämplig typ av avlopp som passar bäst hos dig.

TSB AB är diplomerad installatör för avlopp

 

Länk till kommunens hemsida
Sollefteå kommun