Bildgalleri

Borrning förankring av fundament för ny kraftledning Borgvattnet mars 2017. Soilmec SM14

 

Oktober 2016 Storfinnforsens kraftstation Borrning och installation vertikaldrän

Oktober 2016 Storfinnforsens kraftstation Borrning och installation vertikaldrän

storfinnforsens-kraftstation1

 

 

September 2016 Edsele kraftstation Hammarborrning för spännkablar

September 2016 Edsele kraftstation Hammarborrning för spännkablar

 

Augusti 2016 Lycksele Hammarborrning 168 mm projekt Backbone fiber

lyckseleAugusti 2016 Lycksele Styrd borrning

lycksele-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars 2016 Borrning med Volvo ECR88 för förankringsdubb Nämforsens kraftstation Näsåker

Mars 2016 Borrning för förankringsdubb Nämforsens kraftstation Näsåker

 

Mars 2016.Vår nyaste maskin Wermeer D36/50 för styrd borrning och styrd hammarborrning

Mars 2016. Vår nyaste maskin Wermeer D36/50 för styrd borrning och styrd hammarborrning

 

Grundläggning Norrfällsviken 2016 mars

Grundläggning av sjöbod i Norrfällsviken genom borrning av pålar dim.170x10mm

Grundläggning av sjöbod i Norrfällsviken genom borrning av pålar dim.170x10mm

Grundläggning Norrfällsviken 0109Grundläggning Norrfällsviken 0107Grundläggning Norrfällsviken 0108

Styrd borrning Kabelskyddsrör 125 mm och 160 mm Dravagen Loftsdalen  aug 2013

 Styrd borrning1413 Styrd borrning 1428

 

Styrd borrning 1432 Styrd borrning 1434

 

 

 

Grundvattenrör Österforsse kraftverk aug 2013

Grundvattenrör 111450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björkhöjdens vindkraftpark Ramsele Förtagningsborrning sommaren/hösten 2013

Förtagningsborrning Entreprenadborrning 160202

 

 

Förtagningsborrning Entreprenadborrning 151129

 

 

 

Ny utrustning för Rörtryckning mars 2013

Grundomat-N 130

Rartryckning-Grundomat-N-130

 

 

 

Borrning för upp uppmontering av plank Sollefteå mars 2013

 

 

 

Kärnborrning. Undersökningsborrning i bergtäckt Sollefteå februari 2013

Karnborrning-1 Karnborrning-2
Karnborrning3 Karnborrning-4

 

 

Augerborrning för bergvärme Edsele hösten 2012

 

 

Entreprenadborrning okt 2012 grundvattenrör Rätans kraftverk

 

 

Entreprenadborrning hösten 2012 . Borrning för grundvattenrör i Skålans damm, Åsarna

   

 

 

Entreprenadborrning Ramsele kraftverk våren 2012

Urborrning/rensning av förtagningsborrhål med sänkborrhammare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kärnborrning Ramsele kraftverk våren 2012

Kärnborrning för förankring av ytterkant betongdamm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilderna visar Sollefteå kommuns vattentäckt  i Granvåg 2012

Borrning formationsfilterbrunn 273 mm foderrör med 219mm filter ca 18 meter djupt.