Energiborrning/Augerborrning

Energiborrning med tre av våra borrriggar på en industrifastighet i Sollefteå under 2010.

Energiborrning, dvs. bergvärme, är energisnålt och miljövänligt. Det innebär en låg uppvärmningskostnad för kunden. Hur djupt borrhålet skall vara avgörs av effektbehovet på fastigheten.

Vi tar hand om hela arbetet på utsidan huset: borrning, montering av kollektorslang, grävning fram till fastigheten, anslutning genom vägg. Borrning för bergvärme och ingrävning tar ca 2-3 dagar.

Sedan tar din VVS montör vid för den invändiga installationen för bergvärme anläggningen.

Vi utför energiborrning för både små och stora fastigheter.

 

Augerborrning

Augerborrning för energi är en borrningsmetod som vår borrfirma kan erbjuda. Vissa tomter kan ha väldigt långt ner till berg och då är augerborrning en bra metod  där man annars skulle behöva göra långa foderrörsdrivningar. En beräkning görs på din fastighet för antal hål och djup. För en normalstor villa borras ca 6-12 hål med ett djup på ca 30-40 meter vardera och ett avstånd på 5 m mellan dem.  I hålen sätts kollektorslang som kopplas samman och leds fram till anslutningen genom fastighetens vägg. Vårt arbete tar ca 2-3 dagar. Därefter gör din VVS montör den invändiga installationen för anläggningen. Kostnaden ligger ungefär på samma nivå som bergvärme borrning.

 

 

 

 

 

 

Energiborrning för villa i Sollefteå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiborrning. Sättning av bergvärmekollektor