Entreprenadborrning

Vi har under 2011/2012 haft ett flertal projekt på kraftverksdammar åt EON, Sweco och Skanska. Inom Entreprenadborrning utför vi bland annat: Prospektering, grundläggningsborrning, grundvattensänkning, borrad spånt, djupjordning, undersökningsborrning, horisontal borrning, hammarborrning, filterbrunnar, mätbrunnar, förankring, injektering, kärnborrning m.m.

Entreprenadborrning, här borrar vi spånt i Bergeforsens kraftverk utanför Sundsvall

Grundläggningsborrning i Skidsta Hus produktionshall i Ullånger för förstärkning av tak-konstruktion

Entreprenadborrning, undersökningsborrning för City-tunneln i Malmö, Skåne