Kärnborrning

Undersökningsborrning för att ta upp borrkärnor vid t ex kraftverksdammar och bergtäkter. Kärnborrning är en borrmetod som även används för kanalisering i bergrum och tunnlar. Vi borrar även för förankringsborrning i kraftverk.

 

Karnborrn-bild-31

Kärnborrning för brandvattenledning mellan servicetunnel och spårtunnel på Ådalsbanan i Åskottsberget, Kramfors

Karnborrn-bild-32

Kärnborrning för ledningsdragning till bergrum.