TSB ett komplett borrföretag

AT-borrning, styrd borrning för elkablar åt Jämtkraft i Kall, Jämtland

TSB Borrentreprenad AB, ett komplett borrföretag, ägs och drivs av Torgny Svensson och grundades 1992. Till en början var verksamheten inriktad på betonghåltagning, men 1999 byttes inriktning av borrtjänst till brunnsborrning, vattenborrning och energiborrning. Sedan 2006 så finns styrd borrning med som en stor del i företaget och från 2008 även AT-borrning, styrd borrning i berg och blockig mark. Entreprenadborrning och kärnborrning är också en del av verksamheten i vårt borrföretag.

TSB är ansluten till Geotec och Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation.

Flertalet av våra anställda är Certifierade Brunnsborrare enligt Sitac, de övriga är på god väg att bli det allteftersom. Vi jobbar alltid efter Normbrunn -16.

Ett fortlöpande kvalitetsarbete förs för att förbättra vår service, leveranssäkerhet och arbetsmiljö.

Ingrävning vid energiborrning på villatomt i Sollefteå, Ångermanland.

Kunderna är bl.a. företag, kommuner, föreningar och privatpersoner.

Vårt borrföretag har mellan 15-25 anställda beroende på säsong.

Vi har totalt 10st borriggar, 3 för brunnsborrning, 4 för styrd borrning, 1 för entreprenadborrning, 1 kärnborrigg, 1 för specialborrning med sänkhammare. Detta innebär att vi kan åta oss både små och stora projekt inom borrning.