Referensjobb TSB

Backbone:

Fiberprojekt mellan Örebro och Luleå där TSB har Sveg-Östersund-Lycksele

Skanska. AT borrning, Styrd borrning under vägar, järnväg och vattendrag i berg och stenrik mark för fiber ledningsdragningar
Maskiner: DW 3020, DW 2020, Vermer D20, Grundomat

Bergeforsens kraftverk 

BESAB. Kärnborrning. Undersökningsborrning under vatten

Maskin: Sandvik D130

Kraftverk  Ramsele, Edensforsen Degerforsen i m.fl

NCC. Borrning för portrycksfilter och grundvattenrör, undersökningsborrning
Maskin: Soilmec SM 14, Hardab 5000

Sedimenteringsdamm Malmberget Gällivare 

PEAB. Undersökningsborrning, instrumentering                                                                                                                                  Maskin: Soilmec SM 14

Energibrunnar:

Bravida. Bergkyla i försvarsanläggning 10x220m

Akademiska Hus Umeå. Energilageranläggning