Rörtryckning

Rörtryckning görs bl.a. under vägar, järnvägar och andra markområden. Metoden som är schaktfri är en enklare variant för borrning som passar kortare sträckor. Används till rörinstallationer och kabeldragningar för el-tele kabel, gas ,VA m.m. Maskinen vi använder är Grundomat 130N

rörtryckning-grundomat-n-130