Styrd borrning

Ett exempel på styrd borrning är borrning för bredbandskabel i passage under väg.

Med våra fyra borriggar för styrd borrning borrar vi horisontellt på önskat djup och sträcka i marken i både jord och berg .I de fall borrningen sker i berg och blockig mark borrar vi med styrd AT-borrning teknik. Styrd borrning kan vara för olika typer av kablar, VA-rör, fjärrvärme, gas, bredband m.m. Med styrd borrning drar vi ledningen med stor precision under t.ex. väg, vattendrag, hus eller en tomt. Man slipper att gräva upp diken och gör därmed minsta möjliga påverkan på miljön. Styrd borrning är i många fall billigare än konventionell grävning då man slipper stora återställningar av marken och trafikavstängningar.

Här kan du ladda ner en pdf som beskriver händelseförloppet vid styrd borrning.

Som exempel kan nämnas att i Jämtkrafts och Skanskas projekt, Destination 2011, vädersäkring av elnätet i Jämtland var vi kontrakterad underentreprenör i 3 år för styrd borrning och AT-borrning.

Styrd AT- borrning från land ca 100 meter ut till förläggningsdjup för sjökabel mellan  Norrfällsviken och Ulvön.

Titta gärna på den animerade filmen nedan om styrd borrning.