Styrd borrning

Med våra resurser för Styrd borrning borrar vi horisontellt på önskat djup i alla förekommande material. Genom denna teknik är det möjligt att borra upp till flera hundra meter långa sträckor.

Vid samtliga styrda borrmetoder borras först ett pilothål som sedan ryms upp till önskad dimension med hjälp av en rymmare. En process som sker i ett eller flera steg beroende på dimensionen på röret som skall installeras.

Styrd borrning används för installation av olika typer av ledningar som tex, VArör, fjärrvärme, el, fiber, mm. Tack vare styrd borrning kan vi dra ledningar med stor precision under tex, väg, vattendrag, fastigheter, tomter, mm. Denna metod gör minsta möjliga påverkan på miljön och markytan. Styrd borrning är i många fall billigare än konventionell schakt och kräver inga stora trafikavstängningar eller återställningar.

Referensjobb

  • Luleå, Facebooks serverhallar samt kabel mellan Lycksele och Härjedalen
  • Jämtland, vädersäkring
  • Norrlands glesbygd, bredbandssatsning

Adress

TSB Borrentreprenad AB
Långgatan 5
881 33 SOLLEFTEÅ