Verksamhetsområden


Gruvor

TSB verkar inom gruvindustrin och erbjuder kärnborrning för utvärdering av borrkärnor samt hammarborrning av mediahål för försörjning av vatten, luft och el inom gruvområdet.


Dammar

Vi utför dammsäkerhetsåtgärder genom borrade undersökningshål i landets jorddammar för utvärdering kring vilken metod som är lämpligast. Med hjälp av instrumentering säkrar TSB möjligheten till bevakning och erbjuder även vidare åtgärder såsom vertikaldränering.

Kraftverk

TSB erbjuder kärnborrning för undersökning av hälsa och status på våra kraftverk. Vi borrar inför instrumentering, injektering, dränagehål samt stakarmering med kompletterande tjänster från våra samarbetspartners.

Vindkraft

Från vindkraft till förnybar energi. Vid byggnation av vindkraftverk bistår TSB med förankringsborrning inför stakarmering av fundamenten ner i berget. Miljö och terräng ställer i dessa parker även olika krav på metoder och lösningar för kabeldragning, djupjordning, injektering och geoenergi.

Ledningsdragning

Effektiv ledningsdragning för
både stora och små projekt.
Undvik kostsam schakt, stopp
i trafiken och åverkan på omgivningen.

JT & AT-borrning för fiber, el och VA.


Fastigheter

För offentliga fastigheter erbjuder TSB hållbara och effektiva lösningar genom bergborrade brunnar med förnybar värme samt kyla. Vi hjälper även till med schaktfria lösningar för ny avlopps- eller vattenledning direkt in i fastigheten utan åverkan på den omkringliggande marken.

Behöver du hjälp med något annat?

Har du övriga funderingar kring lösningar och metoder ?
Slå oss en signal så hjälper vi gärna till!

Adress

TSB Borrentreprenad AB
Långgatan 5
881 33 SOLLEFTEÅ