Augerborrning

Augerborrning för energi är en borrningsmetod som vår borrfirma kan erbjuda. Vissa tomter kan ha väldigt långt ner till berg och då är augerborrning en bra metod  där man annars skulle behöva göra långa foderrörsdrivningar. En beräkning görs på din fastighet för antal hål och djup. För en normalstor villa borras ca 6-12 hål med ett djup på ca 30-40 meter vardera och ett avstånd på 5 m mellan dem.  I hålen sätts kollektorslang som kopplas samman och leds fram till anslutningen genom fastighetens vägg. Vårt arbete tar ca 2-3 dagar. Därefter gör din VVS montör den invändiga installationen för anläggningen. Kostnaden ligger ungefär på samma nivå som bergvärme borrning.

Adress

TSB Borrentreprenad AB
Långgatan 5
881 33 SOLLEFTEÅ