Kärnborrning

Kärnborrning används främst för förankringsborrning där man förankrar vattenkraftverk och undersökningsborrning där exempelvis hållfasthet i berggrund måste fastställas innan ett anläggningsprojekt kan påbörjas. Det görs genom att ta upp borrkärnor som sedan analyseras och utsätts för hållfasthetsprov.

Vid borrningen används en roterande, cirkelformad borrkrona besatt med diamanter, kärnborrning är därför i vissa sammanhang kallad diamantborrning. Tekniken används ofta vid kraftverksdammar, brobyggen och kanalisering i bergrum och tunnlar.

Referensjobb

  • Edensforsens kraftverk
  • Nämnforsens kraftverk
  • Skallböle kraftverk m.fl

Adress

TSB Borrentreprenad AB
Långgatan 5
881 33 SOLLEFTEÅ